Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

czterywiekipozniej
21:22
1371 c5bb 500
me, every romantic evening
czterywiekipozniej
21:22
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianiebalagan niebalagan
czterywiekipozniej
21:21
2392 c325 500
Reposted fromtfu tfu vianiebalagan niebalagan
czterywiekipozniej
21:19
4123 0077 500
czterywiekipozniej
21:18
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax vianikami nikami
czterywiekipozniej
21:17
Reposted fromnaich naich viazoria zoria
czterywiekipozniej
21:15
8022 1b85
Reposted frommesoup mesoup viazoria zoria
czterywiekipozniej
21:14
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaottak ottak
czterywiekipozniej
21:14
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaottak ottak

October 10 2018

czterywiekipozniej
20:18
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
czterywiekipozniej
20:18
czterywiekipozniej
20:17
czterywiekipozniej
20:17

October 08 2018

czterywiekipozniej
18:51
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation viamaybeyou maybeyou
czterywiekipozniej
18:49
2230 f46c
Reposted fromzenibyja zenibyja viablocked blocked
czterywiekipozniej
18:49
9009 7bf2
Reposted fromRowena Rowena viablocked blocked
czterywiekipozniej
18:31
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viamglistyporanek mglistyporanek

October 06 2018

czterywiekipozniej
20:55
czterywiekipozniej
20:54
7146 7cf6 500
Reposted frompunisher punisher viacorvax corvax

October 05 2018

czterywiekipozniej
18:59
0795 92a9
Reposted frompinguu pinguu viaottak ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl