Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

17:38
7394 7a84
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:38
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:36
5188 75df 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:36
4981 b7e7 500
We belong to this universe. 
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:36
Organizuj wszystko tak by czekać tylko na przejściach dla pieszych. Kraków samemu jest bardzo samotny jeśli trzeba czekać na coś półtorej godziny. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:34
2225 be6e 500
Me, opening my eyes to see I have two minutes left before my alarm clock goes off
Reposted fromsl420 sl420 viarudelubie rudelubie
czterywiekipozniej
17:27
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
17:26
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
czterywiekipozniej
17:26
czterywiekipozniej
17:25
2197 f8a5
Reposted fromPoranny Poranny viaphilomath philomath

October 19 2019

czterywiekipozniej
19:32
2971 c92b 500
Reposted fromzciach zciach viakillthemwithsmile killthemwithsmile
czterywiekipozniej
19:31
czterywiekipozniej
19:31
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaohhwell ohhwell
czterywiekipozniej
19:28
3572 38b6 500
Reposted fromgubert gubert viaspecific-humor specific-humor
czterywiekipozniej
19:24
czterywiekipozniej
19:24
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaegzystencja egzystencja
czterywiekipozniej
19:24
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viakurwajegomac kurwajegomac
czterywiekipozniej
19:23
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
czterywiekipozniej
19:23
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
czterywiekipozniej
19:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl