Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

czterywiekipozniej
06:58
Wiecie, co tak cholernie mnie boli?
Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie. 
Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat. 
Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie. 
Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek.
To nie jestem ja.
A może właśnie jestem? 
Nie chcę, żebym to była ja...

— Cztery Wieki Później
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo
06:50
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
czterywiekipozniej
06:48
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
czterywiekipozniej
06:43
Nie wiem czy cokolwiek, kiedykolwiek uderzyło mnie tak bardzo.
czterywiekipozniej
06:43
I nagle tak jakoś pękło mi serce.
Reposted frommissmiserable missmiserable viaimpulsivee impulsivee

October 23 2017

czterywiekipozniej
22:23

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
czterywiekipozniej
22:23
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
czterywiekipozniej
17:16
17:15
17:15
czterywiekipozniej
16:02
6459 6650 500
Reposted byfrittatensuppeVictorialieslucidumintervallum

October 22 2017

czterywiekipozniej
22:14
8788 94b8 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
22:14
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairmelin irmelin
22:12
czterywiekipozniej
22:12
czterywiekipozniej
22:12
czterywiekipozniej
22:11
2230 fe87
pure satisfaction
Reposted fromdipakkk dipakkk viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:10

How to tell if it's getting bad again:

honeycurl:

threebabies:

- sleeping too much or not at all
- eating too much or too little
- sounding disinterested in everything
- being spaced out a lot
- rambling a lot or not talking at all
- losing track of time
- making cynical comments, usually about yourself
- pushing people away
- tend to rubbing your eyes and head a lot
- avoiding eye contact
- always being shaky
- avoiding certain conversations

damn

Reposted fromterresdebrume terresdebrume viagoldenowl goldenowl
czterywiekipozniej
22:10
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort viagoldenowl goldenowl
22:09
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe viazoria zoria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl