Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

czterywiekipozniej
09:25

November 06 2018

czterywiekipozniej
23:14
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaimpulsivee impulsivee
czterywiekipozniej
23:14
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viazycienaspsuje zycienaspsuje
czterywiekipozniej
23:14
8410 a61b
Reposted fromwwannie wwannie viaimpulsivee impulsivee
czterywiekipozniej
23:13
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
czterywiekipozniej
23:13
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
czterywiekipozniej
23:13
czterywiekipozniej
23:13
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
czterywiekipozniej
23:13


winter is here
czterywiekipozniej
23:13
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
czterywiekipozniej
23:12

November 03 2018

czterywiekipozniej
09:51
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
czterywiekipozniej
09:03
6291 9fac
Reposted fromsoftboi softboi vianiebalagan niebalagan
czterywiekipozniej
09:03
3419 67f0
czterywiekipozniej
09:01
czterywiekipozniej
09:00
świąteczny poradnik prezentowy.

November 02 2018

czterywiekipozniej
20:55
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
czterywiekipozniej
20:55

November 01 2018

czterywiekipozniej
22:08
22:08
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl