Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

czterywiekipozniej
21:14
3474 dcbd 500
Reposted fromexistential existential viaatranta atranta
20:51
2017 c0b0 500
Reposted fromheylola2 heylola2 viaatranta atranta

April 18 2018

czterywiekipozniej
21:33
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
06:16
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viacrambie crambie
czterywiekipozniej
06:15
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"

April 17 2018

czterywiekipozniej
19:36
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted fromlovvie lovvie vianaturalginger naturalginger
czterywiekipozniej
19:34
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaottak ottak
czterywiekipozniej
19:32
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viamysweetheartt mysweetheartt
czterywiekipozniej
10:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
10:09
2719 70a7
Reposted fromvs vs viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
10:08
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
czterywiekipozniej
10:07
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
10:07
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
10:07
5882 72a4 500
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
10:06

studyblr:

me: i’m so motivated. i’m gonna do this. i will achieve everything

me, a second later: you know my bed is actually just…. better

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin

April 16 2018

czterywiekipozniej
20:03
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
20:02
2156 ab75
Reposted fromczajnikq czajnikq viaPicki91 Picki91
czterywiekipozniej
08:50
Play fullscreen
Still too young to fail, too scared to sail away 
But one of these days I'll grow old 
And I'll grow brave and I'll go 
One of these days…
czterywiekipozniej
08:11
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
08:09
2830 edc4
Reposted fromunco unco viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl