Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

19:28
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
czterywiekipozniej
18:58
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
czterywiekipozniej
18:53
2641 2463 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianiskowo niskowo
czterywiekipozniej
18:51
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
14:10
czterywiekipozniej
14:03
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
14:03
Reposted frommadialene madialene viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
08:02
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viatediousuncle tediousuncle
czterywiekipozniej
08:01
5745 dc39 500
czterywiekipozniej
07:58
4577 63f2

September 20 2017

czterywiekipozniej
21:58
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
czterywiekipozniej
21:58
czterywiekipozniej
21:56
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
czterywiekipozniej
21:46
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat
— Tomasz Różycki
Reposted fromebe ebe viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
13:44
czterywiekipozniej
13:37

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaatranta atranta
13:36
czterywiekipozniej
13:36
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
czterywiekipozniej
13:35
czterywiekipozniej
13:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl