Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

20:55
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaZiomeczek Ziomeczek
czterywiekipozniej
20:36
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
czterywiekipozniej
20:36
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viadziewcze dziewcze
czterywiekipozniej
20:33
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viafrytkatosia frytkatosia
czterywiekipozniej
20:31
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viafrytkatosia frytkatosia
czterywiekipozniej
20:30
czterywiekipozniej
09:52
9726 3d4c 500
czterywiekipozniej
09:50
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viakapitandziwny kapitandziwny
09:46
0589 c707

dailyinspirationquotes:

follow for daily quotes

czterywiekipozniej
09:44
czterywiekipozniej
09:39
Mężczyzna nie przychodzi do kobiety po siłę; przychodzi, by ją kobiecie ofiarować.
— John Eldredge – Dzikie Serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono viarzzkropka rzzkropka

June 12 2019

czterywiekipozniej
22:06
1628 7078
Reposted fromkrzywda krzywda
czterywiekipozniej
22:03
1733 83a2 500
Reposted fromGreyscale Greyscale
czterywiekipozniej
22:00
Maybe I'm an old soul trapped in a young body
Maybe you don't really want me there
— Orla Gartland
Reposted bynotyourstrawberrySkydelanmyinstantneed
czterywiekipozniej
21:56
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viafrytkatosia frytkatosia
czterywiekipozniej
21:53
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainstitches institches
czterywiekipozniej
21:53
7691 e09c 500
Reposted fromsavatage savatage viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
czterywiekipozniej
21:51
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
21:49
8000 1c8f 500
Reposted fromzciach zciach viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
czterywiekipozniej
21:47
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl