Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

08:31

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viakapitandziwny kapitandziwny
08:29
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

April 22 2017

czterywiekipozniej
11:02
07:07
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

06:52
7842 d916
Reposted fromShinnomew Shinnomew viaSkydelan Skydelan

April 21 2017

czterywiekipozniej
21:19
言の葉の庭 | The Garden of「Words」
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
19:30
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viavolldost volldost
czterywiekipozniej
13:38

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahope24 hope24
czterywiekipozniej
10:34
3181 1730
Reposted fromlaters laters viayourhabit yourhabit
czterywiekipozniej
10:30
czterywiekipozniej
10:30
czterywiekipozniej
10:30
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaselsey selsey
06:55
9839 09fa 500
czterywiekipozniej
06:54
3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viaizzy13violinzz izzy13violinzz
czterywiekipozniej
06:52
4397 cf4d 500
czterywiekipozniej
06:44
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viarzzkropka rzzkropka

April 20 2017

21:11
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
20:30
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa viaSkydelan Skydelan
20:29
Be weird. Your strangeness is your magic.
iammyss (via wnq-writers)
Reposted fromfreakish freakish viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
20:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl