Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

czterywiekipozniej
10:29
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem vialeniwieec leniwieec
czterywiekipozniej
07:41
czterywiekipozniej
06:52
4519 0791
czterywiekipozniej
06:51
5616 175d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
czterywiekipozniej
06:01
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
06:00
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viablocked blocked
czterywiekipozniej
05:58
Happy Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viapsychedelix psychedelix
czterywiekipozniej
05:57
Reposted fromvolldost volldost viapsychedelix psychedelix
05:49
czterywiekipozniej
05:47
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski

June 22 2018

czterywiekipozniej
21:23
czterywiekipozniej
21:20
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
czterywiekipozniej
21:20
czterywiekipozniej
21:19
8022 4b87

June 21 2018

czterywiekipozniej
20:36
czterywiekipozniej
20:36
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viagdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
20:36
7821 bab2 500
sorry
czterywiekipozniej
20:35
1036 ec8c
kasy w auchan<3
Reposted fromesthrelle esthrelle viapffft pffft
czterywiekipozniej
20:22
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
czterywiekipozniej
20:22
Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś. Mogą zapomnieć o tym, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną tego, co poczuli z twojego powodu.
— Maya Angelou
Reposted fromchangecolour changecolour viazyrafa zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl