Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

21:53
5906 af1a 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
20:43
0231 148b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
czterywiekipozniej
20:17
7857 2e4e
Reposted fromtgs tgs viafadenb fadenb
20:16
czterywiekipozniej
20:16
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viafadenb fadenb
czterywiekipozniej
20:14
Obezwładniająca bezsilność.
Reposted bypartyhardorgtfonaturalginger
czterywiekipozniej
20:14
1683 21b5 500
czterywiekipozniej
20:13
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viapikkumyy pikkumyy

February 21 2018

czterywiekipozniej
22:09
3414 6c57
Reposted fromjajebie jajebie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
czterywiekipozniej
22:09
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
czterywiekipozniej
22:07
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viarysuj rysuj
czterywiekipozniej
22:03
8914 7572 500
czterywiekipozniej
22:00
Reposted fromFlau Flau
czterywiekipozniej
21:30
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
czterywiekipozniej
21:20
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
czterywiekipozniej
21:20
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
czterywiekipozniej
21:20
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
21:20
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaLazhward Lazhward
czterywiekipozniej
19:32
9708 398a 500
Reposted frommammut mammut viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
18:23
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl