Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

czterywiekipozniej
23:25
0502 adea 500
czterywiekipozniej
23:24
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
czterywiekipozniej
23:24
8906 61c1 500
czterywiekipozniej
23:23
8570 6057 500
czterywiekipozniej
23:23
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
czterywiekipozniej
23:23

August 07 2019

czterywiekipozniej
06:55
4305 8a3b 500
!
Reposted fromEmisja Emisja viatransfuzja- transfuzja-
czterywiekipozniej
06:52
4957 2c56 500
Reposted fromtichga tichga viatransfuzja- transfuzja-
czterywiekipozniej
06:52
5255 ae11

August 05 2019

czterywiekipozniej
11:50
czterywiekipozniej
11:49
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"

August 04 2019

czterywiekipozniej
08:40
08:34
8211 a41f 500

vanillla-latte:

reblog to heal a person

Reposted fromscarletsailor scarletsailor viasstefania sstefania
czterywiekipozniej
08:33
czterywiekipozniej
08:33
8728 f005 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasstefania sstefania
czterywiekipozniej
08:29
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
czterywiekipozniej
08:29
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes vianowaczi nowaczi
czterywiekipozniej
08:27
5892 a9cb 500
My personal goddess "La Nuit" (The Night) 1883 by french painter William Adolphe Bouguereau
Reposted fromaema aema viaFienrira Fienrira
czterywiekipozniej
08:26
2734 8e4e 500
Reposted frommieczuu mieczuu viaHereName HereName
czterywiekipozniej
08:24
2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viaaikko aikko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl