Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

czterywiekipozniej
23:24
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaunique-wm unique-wm
czterywiekipozniej
23:22
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viaToshi Toshi
czterywiekipozniej
23:21
1117 f4b5
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viaHogattaa Hogattaa
czterywiekipozniej
23:10
N&J!
Reposted fromohshit ohshit vianattaly nattaly
czterywiekipozniej
23:09
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vianattaly nattaly
czterywiekipozniej
21:48
5623 fb8b
czterywiekipozniej
13:15
czterywiekipozniej
13:07
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viainspirations inspirations
czterywiekipozniej
00:06
00:06

February 25 2017

czterywiekipozniej
23:50
Cudowność chwil i wydarzeń nie wypływa z samej rzeczywistości, ale z naszego na nią spojrzenia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
czterywiekipozniej
23:50
5950 218a
czterywiekipozniej
23:33
2816 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
czterywiekipozniej
13:47
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viay-xcv-y y-xcv-y
czterywiekipozniej
13:39
Reposted fromnewgirl newgirl viaszydera szydera
czterywiekipozniej
09:00

February 24 2017

czterywiekipozniej
09:02
6379 0f41
Reposted fromkochamkotyxd kochamkotyxd viaxal xal
czterywiekipozniej
08:52
7900 a5ea
Reposted fromdramaturg dramaturg viakapitandziwny kapitandziwny

February 23 2017

czterywiekipozniej
22:59
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazouza zouza
czterywiekipozniej
22:57
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl