Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

czterywiekipozniej
15:30
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viacichystuKot cichystuKot
czterywiekipozniej
15:30
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
czterywiekipozniej
14:49
potrzebuj mnie.
— ..
czterywiekipozniej
14:46
czterywiekipozniej
14:45
8340 dc67

March 22 2017

czterywiekipozniej
22:00
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
21:57
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
czterywiekipozniej
12:06
1795 5d38
Reposted fromzoou zoou viatransfuzja- transfuzja-
czterywiekipozniej
09:12
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
09:10
4256 6d05 500
czterywiekipozniej
09:03
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreywolf greywolf

March 21 2017

22:45
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viakentoquer kentoquer
czterywiekipozniej
06:47
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKisune Kisune
czterywiekipozniej
06:46
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viamyinstantneed myinstantneed
czterywiekipozniej
06:46
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
czterywiekipozniej
06:46

W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć. 

— Radek Kolago
Reposted fromgdybam gdybam viamyinstantneed myinstantneed

March 20 2017

czterywiekipozniej
23:17
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafridaysister fridaysister
21:15
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind viaSkydelan Skydelan
21:14
8920 0d54 500
Reposted fromerial erial viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
21:00
1029 c1eb 500
Reposted byfilmowofilmowychangecolourdiebitchdiezamknioczyprzytulankitobecontinuedatramentovvamyinstantneedgronsakerbadbloodalexandersmith8805mycelinejasminnieoxygeniumbezwladniesluchaczkaolcecrivainpodkrawatemprzeciezwieszzeciekochamlegilimencjahirudyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl