Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

czterywiekipozniej
19:54
0477 5605
czterywiekipozniej
19:54
Nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym cię w zimie życia.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viainspirations inspirations
czterywiekipozniej
19:54
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
19:53
1234 40aa 500
Reposted fromruthieful ruthieful viainspirations inspirations
czterywiekipozniej
19:52

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viainspirations inspirations

May 22 2017

czterywiekipozniej
07:55
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
07:53
9378 744d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan

May 21 2017

22:09
2341 c263
czterywiekipozniej
22:09
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viadeadly deadly
czterywiekipozniej
21:56
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapikkumyy pikkumyy
czterywiekipozniej
16:14
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viapannakies pannakies
czterywiekipozniej
16:12
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
czterywiekipozniej
16:11
czterywiekipozniej
16:05
Zakochaj się w kimś, z kim możesz wspólnie budować taki świat, z którego wcale nie trzeba uciekać, a każda przeszkoda staje się taką, którą można pokonać:) 
Reposted fromhormeza hormeza vianaturalginger naturalginger
czterywiekipozniej
07:43
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vianajlepsza najlepsza
07:36
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viavolldost volldost
czterywiekipozniej
07:21
czterywiekipozniej
07:21
4681 0d89

May 20 2017

czterywiekipozniej
09:21
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
06:17
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl