Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

czterywiekipozniej
15:35
6693 d439
story of my life
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
15:31
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax

June 15 2017

18:06
17:59
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianaturalginger naturalginger
czterywiekipozniej
17:59
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
czterywiekipozniej
17:53
czterywiekipozniej
08:50
0738 26b0
Reposted fromsonylein sonylein viacarlandlouise carlandlouise
czterywiekipozniej
08:49
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadrunkenheart drunkenheart
08:47
8546 9738
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
08:44
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viafrytkatosia frytkatosia
czterywiekipozniej
07:30
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
07:04
czterywiekipozniej
06:58
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan

June 14 2017

czterywiekipozniej
15:03
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
czterywiekipozniej
13:58
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaphilomath philomath

June 13 2017

czterywiekipozniej
08:53
2224 6228
Reposted fromLoreley Loreley vialilu lilu
czterywiekipozniej
08:46
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
04:57
czterywiekipozniej
04:57
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
04:56
6551 b5c2
Reposted fromkirugon kirugon viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl