Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

czterywiekipozniej
20:49
Dla kobiety miłość oznacza, że ktoś jej kiedyś powie: chcę, żebyś była moja.
— "Legenda Niemej Wyspy"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
czterywiekipozniej
20:49
Piękno kobiety najlepiej uwypuklają jej drobne niedoskonałości, które świadczą o tym, że jest wyjątkowa, i to w nich, nie wiedząc kiedy, się zakochujesz.
— "Legenda Niemej Wyspy"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
czterywiekipozniej
14:12
Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Reposted byschokoladehimmelwiksz
czterywiekipozniej
14:04
I woke up as heavy as lead
An ocean of worry weighs me down in bed
But there's things to do, there's a life to live
Must ignore my stupid head.
— Dodie Clark
Reposted byoczyskierowanenamniemojetakinieschokoladehimmelCannonball
czterywiekipozniej
12:59
czterywiekipozniej
12:55
1110 4e8c 500
Reposted frommeem meem viapetro petro
czterywiekipozniej
12:52
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaparrtyzant parrtyzant
czterywiekipozniej
12:46

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viainspirations inspirations
czterywiekipozniej
12:46
0686 63cc
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viainspirations inspirations
czterywiekipozniej
07:57
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
czterywiekipozniej
07:55
4747 4a72
Reposted fromloonysinner loonysinner viagdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
07:55
czterywiekipozniej
07:55
9005 46a8
czterywiekipozniej
07:51

July 18 2017

czterywiekipozniej
18:19
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
12:43
05:29
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianaturalginger naturalginger
czterywiekipozniej
05:23
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
czterywiekipozniej
05:22
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
czterywiekipozniej
05:22
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl