Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

czterywiekipozniej
22:12
1500 4e8d 500
Reposted fromministerium ministerium vianiebalagan niebalagan
czterywiekipozniej
22:11
8188 7d15 500
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
czterywiekipozniej
22:11
2365 0153 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaimpulsivee impulsivee
czterywiekipozniej
22:09
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viarzzkropka rzzkropka

May 25 2020

czterywiekipozniej
21:20
5065 22ab 500
Reposted fromzciach zciach viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
czterywiekipozniej
21:19
6653 cfbc 500
Reposted fromxanth xanth viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
czterywiekipozniej
21:17
czterywiekipozniej
21:17
4867 03a9 500
Reposted fromwwannie wwannie viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
21:17
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
21:15
5545 d8ca
Comfort movie
Reposted fromRowena Rowena viainspirations inspirations
21:15
czterywiekipozniej
21:15
8990 4b33 500
Reposted frommiischa miischa viarzzkropka rzzkropka
czterywiekipozniej
21:13
6576 2ead 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaIsjaki Isjaki

May 17 2020

czterywiekipozniej
22:54
0534 25d1 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
czterywiekipozniej
22:52
Dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommaybeyou maybeyou
czterywiekipozniej
22:51
Piosenki mają moc opowiadania, kim jesteś, co robisz, o czym marzysz, i to dokładnie tymi słowami, którymi zawsze chciało się to wypowiedzieć. Do tego robią to tak dobrze, że ma się wrażenie, że piosenki nie napisał ktoś obcy, ale ty sam, że to twoje słowa.
— Enrico Galiano
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked
czterywiekipozniej
22:51
Reposted fromshakeme shakeme viafrytkatosia frytkatosia
czterywiekipozniej
22:50
czterywiekipozniej
22:50
3280 838a
Reposted fromveridiana veridiana viablackheartgirl blackheartgirl
czterywiekipozniej
22:49
9552 69d1
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...